Tjenester

Kan innen kriminalteknikk bistå med

 • rådgivning
 • utredning
 • rekonstruksjon
 • rekonstruksjon av kulebane
 • fotografering
 • oppmåling og tegning
 • enkelte andre sporsikringer
 • enkelte skytevåpenundersøkelser

For å unngå interessekonflikter vil det inntil 3.8.2010 ikke bli gitt noen form for bistand i saker Kripos er involvert i.

Kan våpenteknisk måle og registrere

 • skytevåpenets avtrekkskraftprofil med det elektroniske kraftmåleinstrumentet TriggerScan™
 • slagtiden for noen kalibre med TriggerScan™

Kan undervise i

 • kriminalteknikk generelt
 • åstedsundersøkelse
 • skytevåpenundersøkelse

Kan forelese om

 • kriminalteknikkens historie
 • kriminalteknikkens prinsipper
 • kriminaltekniske undersøkelser
 • skytevåpenundersøkelser
 • skytevåpens utbredelse og bruk