Serienummerfremkalling

Mange verdifulle gjenstander og gjenstander av stor viktighet som produseres i dag blir påført serienummer for at de lettere skal kunne idividualiseres. Disse numrene blir vanligvis inntrykt i gjenstanden på en eller annen måte. Denne prosessen fører til at metallet eller plasten inn til serienummeret og området like omkring serienummeret blir komprimert. Serienummer kan fjernes eller ødelegges på mange forskjellige vis, men dersom fjerningen/ødeleggelsen ikke går ut over den nevnte sonen med komprimert materiale, kan serienummeret fremkalles.

Det er flere metoder for å fremkalle et fjernet serienummer, men i metaller er det vanligvis en syreblanding som benyttes til å etse nummeret frem. Det er en fordel med tilgang på referansemateriale når et serienummer skal fremkalles, både for å vite hvor serienummeret sitter og hvordan tallene og bokstavene ser ut.