Priser

Kr 700 pr. time eksl. MVA
Pris kan avtales etter omstendighetene.
Dekning av forbruksmateriell.
Dekning av de faktiske oppholdsutgifter og reiseutgifter på billigste måte.
Kr 125,- pr. avtrekkskraftprofil (inkl. MVA). Ved måling av store mengder like våpen (mer enn 10 våpen) kan en lavere stykkpris avtales.