Funksjonering

Når en skytehendelse skal granskes er det viktig å undersøke hvordan våpenet funksjonerer.

Undersøkelsen vil bestå i

  • å kontrollere våpenets generelle tilstand.
  • å beskrive virkemåten til skytevåpenet, herunder hvordan våpenet lades og gjøres skyteklart.
  • kontroll og undersøkelse av sikringer/sikringssystemer og avfyringsmekanismen.
  • å kontrollere om våpenet kan gå av uten at avtrekker betjenes f.eks. ved slag/støt.
  • prøveskyting.

Et viktig tema i funksjonsundersøkelsen er avtrekket. Hvordan er avtrekket og hvor stor kraft skal til for å betjene avtrekkeren slik at slagmekanismen utløses. Avtrekkskraften kan måles på flere måter. Tradisjonelt gjøres dette med fjærvekt eller ved å henge lodd på avtrekkeren.

Den mest avanserte måte å måle avtrekket på er imidlertid med et elektronisk kraftmåleinstrumentet, for eksempel instrumentet TriggerScan™. Med et slikt instrument får en ut en grafisk avtrekkskraftprofil, som både viser kraften og hvor lang avtrekkeren må beveges for å få skuddløsning. Profilen gir også et bilde av om avtrekket er glatt eller ruglete, jevnt eller ujevnt.

En slik profil kan også være av interesse for jegere og skytter.

Med instrumentet TriggerScan™ kan også slagtiden måles. Dvs. tiden som går fra slagmekanismen er utløst til tennstempelspissen slår an mot tennhetten.Måling av avtrekkskraften til en Smith & Wesson mod.
10 revolver med det elektroniske kraftmåleinstrumentet TriggerScan™.
En avtrekkskraftprofil ved bruk av TriggerScan™.
Kraften angis enten i newton, kilo eller pund. I dette
tilfeller er den registrert til 14,2 newton som er 1,45 kp (kg).