Skytevåpens farlighet

I utgangspunktet er alle "kruttdrevne" skytevåpen i stand til å forårsake en livstruende skade både på menneske og dyr. Voksne mennesker har dødd etter treff av prosjektilet fra en avfyrt "eikenøtt" patron (22 BB) og voksen elg er funnet drept av et 22 Long Rifle prosjektil.

Luftvåpen, da særlig luftgevær, har også forårsaket dødsfall og det samme har signal-/gassvåpen, og ikke minst pilvåpen som buer og armbrøst.

Av og til reises det imidlertid spørsmål om graden av farligheten til et skytevåpen. Dette skjer gjerne i forbindelse med bruk av forholdsvis svake våpen som f.eks. luftpistoler eller med vanlige skytevåpen etter gjennomskyting av en barriere som f.eks. en dør. Skyting på forholdsvis lang avstand reiser også av og til spørsmål om farligheten.

I vurdering av farligheten er inntrengningen i en kropp det viktigste kriteria, og for å kartlegge denne skytes det vanligvis mot en kroppsvevsimulant som f.eks. Standard ballistisk gelatin.

En annen måte å gjøre det på er å måle hastigheten på prosjektilet/haglene og beregne inntregningsevnen etter grenseverdier, eller sammenligne med tidligere skyteskader med samme type våpen og ammunisjon.