Bevis

I juridisk mening er bevis informasjon, enten i form av en personlig forklaring, dokumenter eller materielle gjenstander, som fremkommer i en etterforskning og/eller fremlegges i retten for å gjøre en påstand/faktum mer eller mindre sannsynlig.

Man deler gjerne bevismidlene opp i tre hovedgrupper:

  1. Forklaringer fra et vitne eller en sakkyndig.
  2. Tekniske bevis (reelle bevismidler) i form av gjenstander, spor e.lign..
  3. Dokumentbevis.

Innen kriminalteknikken er det snakk om reelle eller fysiske bevis. Dette kan være hva som helst. Det kan være vanlige gjenstander som vi omgir oss med i hverdagen ( f.eks. en vase, hammer eller kniv) som etter å ha blitt involvert i en kriminell handling blir et bevis. Reelle bevis er også spor som f.eks. fingeravtrykk, blod, prosjektiler, hylser. m.m..

I tilknytning til reelle bevis faller også demonstrerende bevis. I første rekke er dette ofte fotografier av åsted, gjenstander, spor, sporsammenligning eller utskriftsdiagram av en analyse. Demonstrerende bevis kan også være en datasimulasjon av et åsted, video av hvordan skytevåpen funksjonerer, hvordan blodspor oppstår og hvordan enkelte laboratorieundersøkelser foretas. Disse demonstrerende bevisene er springer ikke ut fra selve hendelsen, men hjelper til å forklare betydningen av de reelle bevisene.