Ballistikk

Ballistikk er læren om prosjektilets eller kulens bevegelse fra patronen i kammeret til det stanser i målet. Ordet kommer av det latinske ballo som betyr å kaste og det latinske ballista som i oldtiden var en maskin som kastet ut spyd. Ballistikk er delt inn i tre faser.

Indre ballistikk tar for seg alt som foregår i skytevåpenet, fra hanen eller tennstempelet er utløst og til prosjektilet/kulen/haglladningen forlater løpet.

De indre ballistiske forhold starter i det avtrekkeren har presset avtrekkerhaken ut av spennroen i hanen/tennstempelet, eller har utløst en spent fjær eller strikk. De mekaniske, termokjemiske og termodynamiske forhold som da skjer, er ute av kontroll for skytteren. Det sentrale innenfor den indre ballistikken er kruttladningen, gasstrykket, utgangshastigheten og rekylen.

Ytre ballistikk er læren om prosjektilets eller kulens bevegelse fra det forlater våpenmunningen til anslaget/nedslaget.

På ferden gjennom luften påvirkes prosjektilet av disse forholdene:

  • luftmotstanden
  • tyngdekraften
  • vinden
  • prosjektilets rotasjon
  • jordrotasjonen

Dette fører til at prosjektilet/kulen både bremses opp og endrer den opprinnelige utgangsretningen, slik at kulebanen blir krum i to plan.

Luftmotstanden og tyngdekraften har størst innvirkning, dernest kommer vinden. Prosjektilets spinn og jordrotasjonen har liten betydning på de forholdsvis korte skuddholdene det er praktisk å skyte på.

Med dagens avanserte ballistiske dataprogrammer, kan en kulebane rekonstrueres på lange avstander ut fra dataene ved anslaget.

Terminal ballistikk omfatter virkningen av prosjektiltreff i alle materialer. Både harde, kompakte materialer som glass og stål, og myke, elastiske, væskefylte mål som en dyre- eller menneskekropp. Læren om hvordan et inntrengende prosjektil virker på levende vev kalles sårballistikk. De terminal ballistikk egenskapene er sentrale ved bruk av skytevåpen både mot mennesker, dyr og barrierer. I studiet av virkningen mot levende vev benyttes det vevssimulanter av forskjellige type, hvor Standard ballistisk gelatin er den mest vanlige i dag.