Utfører:  • rådgivning

  • utredning

  • undervisning i kriminalteknikk

  • rekonstruksjon

  • begrensede kriminaltekniske undersøkelser

  • registrere avtrekkskraftprofil